Pomáháme již od roku 1879

 
 • Kontaktujte nás
 • Starosta +420 604 683 029
 • Velitel +420 602 452 415
 
 • E-Mail
 • hasici.dubec@sdhdubec.cz
 
 • Adresa
 • Ke křížkám 5, 107 00 Praha 10 - Dubeč

Vyjádření hasičská zbrojnice

Vážení občané Dubče,

Aktualizace 04.06.2020: Na náš příspěvek reagovala pí. Ing. Vlčková, rádi bychom se omluvili za opomenutí titulu, rádi bychom také opravili údaje o vznesených dotazech,první vznesla dotaz na velikost zbrojnice na 8.ZMČ občanka Dubče paní K., nebyla to paní Ing. Vlčková. Vzhledem k tomu, že diskuse pokračovala i následně, kde se k diskusi vrátila také paní zastupitelka Ing. Vlčková a položila stejnou otázku a zmíněné další, za tento omyl respektive nepřesnost se omlouváme všem dotčeným, zbytek textu je v pořádku.

 

na včerejším (28. 05.) jednání Zastupitelstva Městské části Praha – Dubeč (dále jen ZMČ) byli zastupitelé, respektive Mgr. Karel Polák (zároveň starosta Sboru Dobrovolných hasičů Praha – Dubeč), dotazován občamkou a následně  zastupitelkou paní Ing. Vlčkovou ohledně stavby nové hasičské zbrojnice. Dotazy byly směřovány na malý počet členů dubečských hasičů ve vztahu k nákladnosti stavby a to především, zda není zbrojnice příliš velká pro pět hasičů (sic!), zda se chystáme mít zde profesionální hasiče, když zbrojnice stála 50 milionů (sic!).

Rádi bychom na tyto dotazy reagovali, protože bychom velmi neradi, aby se po naší městské části šířily informace, které by mohly být nevhodně interpretovány. Za dotazy zastupitelů jsme moc rádi, protože nám vždy dávají prostor k tomu, abychom situaci řádně uvedli na pravou míru a neuváděli kohokoliv v rozpaky.

Vzhledem k tomu, že i některým zastupitelům stále není jasný rozdíl mezi SBOREM a JEDNOTKOU rádi bychom, s odkazem na naše vysvětlující články v informačním bulletinu Rohožník, tyto skutečnosti připomněli. Sbor dobrovolných hasičů Praha – Dubeč je pobočným spolkem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, její vedoucí je volený starosta. Sbor NENÍ financován z prostředků státu ani městské části, financován je z příspěvků členů, brigád a jiné. Pořádané akce (kino, dětský tábor, dětský den) hradíme z příspěvků městské části, MŠMT, MHMP. Kdežto JEDNOTKA Sboru dobrovolných hasičů Praha – Dubeč je organizační složkou naší městské části, její vedoucí je velitel Jednotky jmenovaný starostou městské části se souhlasem HZS na doporučení Sboru. Jednotka je financována Ministerstvem vnitra ČR, které peníze posílá na Magistrát hl. m. Prahy a ten jej následně distribuuje na městské části (transparentnost financování je tak zřejmá).

Nyní bychom se rádi věnovali otázkám, které na ZMČ byly vysloveny:

 • Zbrojnice je příliš velká, není to zbytečné?
  • Dubečští hasiči byli založeni roku 1879. Již od roku 1884 žádáme o stavbu hasičské zbrojnice, kterou jsme nikdy neměli, vždy jsme byli v určitém provizoriu. Současný projekt zbrojnice se řeší již téměř 15 let. Projekt, podle kterého stavíme vypracoval Magistrát hlavního města Prahy, dle platných norem pro stavbu hasičských zbrojnic. Projekt stavby jsme převzali s delimitací stavby od odboru investic HMP na městskou část. Vzhledem k tomu, že do projektové dokumentace bylo již proinvestováno mnoho finančních prostředků v řádech milionu a přepracování by stavbu výrazně prodražilo, evidentně by nebylo vhodné projekt měnit. Zbrojnice je větší než ty okolních hasičských sborů, ale má to logické vysvětlení – v nové zbrojnici je plánováno školící středisko pro pražské dobrovolné hasiče, je zde plánováno evakuační středisko pro blízké okolí, kde bude možné ubytovat větší množství evakuovaných lidí nezávisle na výpadku el. energie (naše Jednotka je předurčena pro nouzové přežití). Ve vytvářeném metropolitním plánu je počítáno s rozvojem území a nárůstem počtu obyvatel v okolí, a také nedaleko hasičské zbrojnice má být servisní sjezd z plánovaného obchvatu 511.
 • Že zbrojnice stála 50 milionů – není pravda
 • Proč nás během koronavirové krize sloužilo pouze tak málo?
  • Se začátkem koronavirové krize, kdy bylo i mnoho profesionálních hasičů v karanténě, jsme, stejně jako jiné jednotky, začali držet 24-48 hodinové pohotovosti na zbrojnici, kdy jsme vyjížděli k zásahům, spolu nebo místo našich profesionálních kolegů. Nařízením ředitele HZS Praha, byl maximální počet hasičů držících pohotovost omezen na 1+3, vyšší počty nebyly možné, vzhledem k možnému šíření nákazy mezi hasiči. My jsme samozřejmě nebyli aktivní pouze v době pohotovosti, ale prováděli jsme dezinfekce prostor v Dubči i v širším okolí a pomáhali jsme s dovozem, dávkováním a rozvozem dezinfekce. Zároveň jsme zasedali v krizovém štábu Městské části a společně se starostou jsme plánovali postup Městské části.
 • Požární nádrž
  • Abychom předešli ještě dalším spekulacím o nutnosti a ceně – před současnou hasičskou zbrojnicí je ve výstavbě požární nádrž. Tato nádrž nahrazuje původní nádrž, která byla na odstavném parkovišti na druhé straně současné zbrojnice a při jejíž demolici nám byla přislíbena stavba nové, což se nyní děje. Nádrž je potřeba, vzhledem k tomu, že velké množství hydrantové sítě v hlavním městě Praze nesplňuje požadavky na dodávané množství, a proto je nutné mít i vlastní rezervy. Také je dobré počítat se suchem, které je nyní stále větším problémem a mít zásobu. Někdo může namítnout, že můžeme čerpat z rybníka, ano a ne. Ano, technicky je to možné, a ne leckde není možné čerpat kvůli nemožnosti příjezdu k rybníku, vzdálenosti a znečistění vody. Požární nádrž, bude mít čerpací stanoviště a možnost odkalení před započetím čerpání. Stavba je vedena a financována Magistrátem hlavního města Prahy.

Povinnost mít zajištěnou požární ochranu vychází ze zákona 133/1985 Sb. O požární ochraně. Pokud bychom neměli vlastní jednotku, museli bychom za tuto ochranu platit některé z okolních městských částí nebo HZS Praha (nyní MČ Praha Štěrboholy platí naší MČ). Všichni členové jednotky svoji činnost vykonávají bez nároku na odměnu a často si na naši činnost vybíráme dovolenou. Zároveň Sbor se účastní téměř 100 % ze všech kulturních akcí, které se v naší MČ konají. Naši činnost děláme, protože ji chceme dělat, chceme pomáhat, to je naší náplní. Zamrzí nás, když toužíme po tom, abychom se měli kde vysprchovat a kde si dojít na záchod (ano na současné „zbrojnici“ není splachovací záchod a sprchy, spíme na polních lůžkách) a objeví se názor, že to vlastně není potřeba.

Je pravda, že nás ve Sboru není 100 a v Jednotce 50, ale i tak zvládáme vše co nám ukládá zákon a hasičské heslo Bohu ke slávě, bližnímu ku pomoci ctíme a dodržujeme co nejvíce jsme schopni.

Za SDH, starosta Mgr. Karel Polák

Za JSDH, velitel Jan Vydrař


Vytisknout   E-mail

Informace

Veškerá práva k obsahu na webu patří:

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Sbor dobrovolných hasičů Praha - Dubeč

Starodubečská 401/36, 107 00 Praha 10 - Dubeč

IČ: 70100993

Spolek je registrován ve spolkovém rejsříku Městského soudu v Praze

vložka L37441

Spojte se s námi

SH ČMS - SDH Praha - Dubeč

Starodubečská 401/36

107 00 Praha 10 - Dubeč

E-Mail: hasici.dubec@sdhdubec.cz

www.hasicidubec.eu